Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka 729_3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Regulamin przetargu 729_3.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 729/3 o powierzchni 0,5955 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Ogłoszenie działka 429_2 i inne.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 429/2, 765/2, 769/2, 759, 761/2, 763/2 i 794/7 o łącznej pow. 0,3292 ha położonej w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Wyszyńskiego.
 • pdf Regulamin przetargu 429_2 i inne.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerami działek 429/2, 765/2, 769/2, 759, 761/2, 763/2 i 794/7 o łącznej powierzchni 0,3292 ha położonej w obr. 10 m. Opoczno przy ul. Wyszyńskiego.
 • pdf Ogłoszenie działka 608_38.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 608/38 o powierzchni 0,0925 ha położonej w obr. 23 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej.
 • pdf Regulamin przetargu 608_38.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 608/38 o powierzchni 0,0925 ha położonej w obr. 23 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej.
 • pdf Ogłoszenie działka 170_1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 170/1 o powierzchni 0,0571 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Brzozowej.
 • pdf Regulamin przetargu 170_1.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 170/1 o pow. 0,0571 ha w obr. 6 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 150_46.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 150/46 o pow. 0,2957 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Św. Mateusza.
 • pdf Regulamin przetargu 150_46.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 150/46 o powierzchni 0,2957 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Św. Mateusza.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf Wykaz zbycie czewiec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 09 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 12 maja.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 maja 2022 r. do 02 czerwca 2022 r.
 • pdf Wykaz 24 marca.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu, użyczenia.

 • pdf Wykaz dzierżaw - czerwiec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 9 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz dzierżaw - maj 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 2 czerwca 2022 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - marzec 2022.pdf - Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 17 marca 2022 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-08 08:23 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk